Biler er et af de mest omdiskuterede emner når det kommer til skatteoptimering i din virksomhed. Skal man vælge kørselsgodtgørelse, fri bil eller et af de andre alternativer i skattemæssig håndtering af ens virksomheds bilpark.

For personlige virksomheder gælder det generelt at hvis du kører i hvid- eller papegøjepladet bil må denne benyttes privat i et vist omfang. Der kan dog ikke tages fradrag for momsen af købet af bilen. Hvis du kører i gulpladet bil må denne ikke benyttes privat, men der kan tages fradrag for momsen ved købet af bilen.

Kørselsgodtgørelse

Kørselsgodtgørelse er den mest simple metode at få fradrag for sin kørsel i ens virksomhed. Ved erhvervsmæssig kørsel i din privatbil kan du få godtgjort 3,53 kr. pr. kørt kilometer fra dit faste arbejdssted til kunden og tilbage. For at få skattefradrag er det dog et krav at der er ført kørebog over de kørte erhvervsmæssige kilometer.
Da der ydes godtgørelse kan ingen omkostninger vedrørende virksomhedens bilpark fradrages i virksomheden.
Et skattefradrag på 3,53 kr. pr. kørt kilometer betyder at du kan nedsætte din skattepligtige indkomst med fx 100 kilometer a 3,53 kr. altså 353 kr. Dette har en maksimal nettoskatteeffekt på 1,83 kr. pr. kørt kilometer.

Hvornår er det smart at få kørselsgodtgørelse?

Da der ikke kan tages fradrag for omkostninger til vedligeholdelse, forsikringer og brændstof er det bedst at modtage kørselsgodtgørelse hvis du kører i en nyere bil hvor vedligeholdelsesomkostningerne er forholdsmæssige lave samt en bil der kører langt på literen. Du skal endvidere køre mange erhvervskilometer.

Blandet benyttet bil:

Hvis det besluttes at kørselsgodtgørelse ikke er fordelagtigt for din virksomhed kan du benytte dig af en blandet benyttet bil. I denne situation kan du få fradrag for alle de omkostninger der vedrører din erhvervsmæssige kørsel. Dette betyder også at der kan tages fradrag for momsen på disse omkostninger.

Blandet benyttede biler kræver dog ligesom kørselsgodtgørelse at der føres kørebog til dokumentation.

De samlede omkostninger til bilparken fradrages i virksomheden og ved årets udgang tilbageføres den forholdsmæssige private andel.

Hvornår er det smart at bruge blandet benyttet bil?

Bilparker med høje omkostninger til vedligehold, forsikringer og brændstof hvor der køres mange erhvervsmæssige kilometer kan drage fordel af denne beskatningsmetode.

Fri bil:

Ved fri bil fradrages omkostninger på samme måde som ’blandet benyttet bil’. Virksomheden får dog fradrag for den samlede omkostning til vedligehold, forsikringer og brændstof.

Hvis bilen er højst 300.000 kr. værd, skal du betale skat af 25 procent af værdien plus et miljøtillæg.

Hvis bilen er mere end 300.000 kr. værd, så skal du betale skat af 25 procent af de første 300.000 kr. og 20 procent af resten plus et miljøtillæg. Bilen vil ved beregningen altid som minimum have en værdi af 160.000 kr.

Summen af denne beregning tillægges den skattepligtiges personlige indkomst.

Hvornår er det smart at få fri bil stillet til rådighed?

Da virksomheden påtager sig alle omkostninger til drift og vedligeholdelse af bilen er det specielt interessant for virksomhedsejere hvis bilpark har høje omkostninger til vedligeholdelse, forsikringer og brændstof, samt at der køres mange private kilometer i bilen.

Kontaktinformationer

ATrådgivning
Ringgade 268
6400 Sønderborg

CVR-nr.: 38032607

Telefon: +45 53 82 84 84
E-mail: kontakt@atraadgivning.dk

Generel information

Alle oplyste priser er excl. moms

Hvad kan vi hjælpe med?