Bitcoins er inden for de sidste 5 år blevet et mere og mere udbredt fænomen. Flere og flere mennesker og virksomheden har taget Bitcoinen til sig til brug både som betalingsmiddel og som investering.

Bitcoin har haft en rivende udvikling igennem de sidste 7 år og bare i 2017 er værdien tredoblet. I forhold til dette kan man tænke på at 1 dollar investeret i Bitcoin i 2010 i dag ville være omkring 35 millioner dollars værd.

Bitcoin og dens lillebror Ethereum, en anden lignende kryptovaluta, er dog for langt størstedelen blevet en fast del af investeringsporteføljen.

Af den grund kommer spørgsmålet meget naturligt: Hvordan skal gevinster og tab i en investering i kryptovaluta beskattes?

Bitcoins – Valuta eller spekulation?

I en afgørelse fra 2014 fastslog Skatterådet, at Bitcoins i skattemæssig forstand ikke kunne betragtes som en valuta og derfor ikke er omfattet af kursgevinstlovens bestemmelser.

Ud fra dette kan det altså konkluderes at Bitcoins eller anden kryptovaluta der købes med det formål at benytte dem som betalingsmiddel, ikke har skattemæssig konsekvens.

Hvis kryptovaluta såsom Bitcoin og Ethereum købes i investeringsøjemed, altså med henblik på at opnå fortjeneste, så er disse investeringer omfattet af skattelovgivningens bestemmelser om spekulation.

Andre spekulative investeringer der ikke er omfattet af andre dele af skatteloven omfatter blandt andet investeringen i uindfattede diamanter og guldbarrer.

Spekulative investering beskattes hos personer som personligt indkomst uden arbejdsmarkedsbidrag, mens eventuelle tab er kan fradrages som ligningsmæssige fradrag.

Dette betyder i realiteten at gevinster har en marginalbeskatning på 53% mens tab kun har en fradragsværdi på 28% i 2017.

For selskaber beskattes gevinster og tab ved spekulation som almindelig selskabsindkomst, altså med selskabsskat på 22%.

Opgørelse af gevinster og tab

For de investorer der af flere omgange har købt kryptovaluta og løbende sælger ud af dem er spørgsmålet hvordan anskaffelsessummen skal opgøres. De to muligheder der foreligger er beregningen af en gennemsnitspris for alle de købte Bitcoins og ud fra dette beregne gevinsten eller at det er anskaffelsessummen på de ældste Bitcoins, der skal bruges (FIFO-metoden).

Da der ikke på nuværende tidspunkt ligger lovgivning på området, er det vores vurdering at den sidste metode (FIFO-metoden) er den mest korrekte at benytte sig af.

Kontaktinformationer

ATrådgivning
Ringgade 268
6400 Sønderborg

CVR-nr.: 38032607

Telefon: +45 53 82 84 84
E-mail: kontakt@atraadgivning.dk

Generel information

Alle oplyste priser er excl. moms

Hvad kan vi hjælpe med?