For mange virksomheder er sponsorater og sponsorbidrag ikke blot en del af deres reklameindsats. I langt de fleste tilfælde modtager sponsorer også andre modydelser ud over den reelle reklameværdi, såsom billetter til arrangementer, særlige arrangementer og andre ekstra ydelser. Alt dette kan have betydning for behandlingen af moms- og skattefradrag af sponsoraterne.

Det er derfor meget relevant at være opmærksom på at virksomheder der udsteder fakturaer med sponsorbidrag er forpligtede til at specificere hvilke ydelser der indgår i sponsorbidraget og lige så vigtigt også at prissætte de enkelte dele ydelser.

Denne prissætning har nemlig stor betydning for behandlingen af moms- og skattefradraget.

Momsfradrag for sponsorater

Under forudsætning af at virksomhedens almindelige momsfradrag ikke er begrænset, er momsen på reklamedelen af sponsoratet fuldt fradragsberettiget.

Ved særlige arrangementer som fx bespisning forud for relevante aktiviteter kan momsen herpå fradrages med 25% da dette kan betragtes som en restaurationsydelse.

Momsen på den del af sponsoratet der dækker billetter til kampe og rejser dertil kan ikke fradrages, da dette betragtes som repræsentation over for eventuelle kunder der inviteres med eller som gaver der gives til kunder eller medarbejdere.

Skattefradrag for sponsorater

I lighed med momsfradraget kan reklamedelen af sponsorudgiften fuldt ud fradrages i den skattepligtige indkomst.

I modsætning til momsfradraget så kan der skattemæssigt fradrages den fulde omkostning til billetter der gives til medarbejdere. Dette er dog under forudsætning af at disse ikke er ledsagere til forretningsforbindelse.

Den del af udgifterne der nemlig kan henføres til forretningsforbindelser anses for værende repræsentation og kan derfor kun fradrages skattemæssigt med 25%.

Vælg dine sponsorater med omhu

SKAT har igennem de sidste år udvist større interesse for sponsoraftaler, og de kommercielle betydninger disse har for sponsoren. SKAT har ved flere lejligheder begrænset moms- og skattefradraget på disse aftaler med den begrundelse at sponsoratet i overvejende grad beror på indehaverens private tilknytning til sportsklubben eller arrangementet.

Virksomheder der drives i selskabsform har yderligere en udfordring i den forbindelse, da der i dette tilfælde ikke blot sker begrænsning af selskabets fradragsret men også at der opstår et skattekrav mod indehaveren da dette af SKAT i så fald betragtes som maskeret udbytte.

Kontaktinformationer

ATrådgivning
Ringgade 268
6400 Sønderborg

CVR-nr.: 38032607

Telefon: +45 53 82 84 84
E-mail: kontakt@atraadgivning.dk

Generel information

Alle oplyste priser er excl. moms

Hvad kan vi hjælpe med?