Den 1. marts 2021 er det endnu engang tid til at indberette moms til SKAT. Men hvem er det egentligt, der skal indberette frem til dette tidspunkt og hvad er det vigtigt at være opmærksom på?

Hvem skal indberette den. 1. marts 2021?

Virksomheder med kvartalsmoms skal indberette deres moms for perioden 1.7-30.09.2020 og 1.10-31.12.2020 .

Virksomheder med halvårsmoms skal indberette deres moms for perioden 1.1-30.06.2020 og 1.7-31.12.2020

Hvad skal indberettes?

Momsindberetningen indeholder to hovedgrupper, nemlig salgsmoms (udgående moms) og købsmoms (indgående moms).

Den samlede salgsmoms der skal angives til SKAT, er den samlede sum af momsbeløbene på alt momspligtig omsætning i ovenstående periode.

Den samlede købsmoms der skal angives til SKAT, er ligeledes den samlede sum af momsbeløbene på alle momsfradragsberettigede omkostninger i periodens løb.

Nogle af de omkostninger der typisk er momsfradragsberettigede er følgende*:

  • Varekøb
  • Underleverandører til momspligtig omsætning
  • Telefon
  • IT omkostninger
  • Abonnementer og kontingenter
  • El, varme og vandudgifter

Man skal endvidere være opmærksom på, at hvis ens virksomhed køber eller sælger varer uden moms til EU-lande, skal disse opgøres specifikt og indberettes for sig på henholdsvis Rubrik A-C på momsangivelsen.

Kontant os ved tvivl om hvordan momsen opgøres og indberettes korrekt.

* Listen er ikke udtømmende

Kontaktinformationer

ATrådgivning
Ringgade 268
6400 Sønderborg

CVR-nr.: 38032607

Telefon: +45 53 82 84 84
E-mail: kontakt@atraadgivning.dk

Generel information

Alle oplyste priser er excl. moms

Hvad kan vi hjælpe med?