Som virksomhedsejer er personalearrangementer og den årlige julefrokost en fast del af det at drive virksomhed og personalepleje.

Men hvad skal virksomhedsejere være opmærksomme på i forbindelse med virksomhedens muligheder for at få fradrag for omkostningerne til sociale arrangementer, og hvilke overvejelser skal der gøres så personalearrangementer ikke udløser uønsket beskatning hos de enkelte ansatte?

Moms- og skattefradrag for virksomheden udgifter til sociale arrangementer

For virksomheder er der væsentlig forskel på om sociale arrangementer foregår i selskabets egne lokaler eller om disse foregår i form af restaurationsbesøg.

Sociale arrangementer, herunder virksomhedens julefrokost, der afholdes i virksomhedens egne lokaler kan skattemæssigt fradrages fuldt ud. Omkostninger til sådanne arrangementer kan dog ikke fradrages momsmæssigt hvis de foregår i virksomhedens egne lokaler.

Hvis de sociale arrangementer foregår i form af restaurationsbesøg kan dette også fradrages skattemæssigt. Momsmæssigt betragtes dette dog som bespisning og der kan som følge af det fradrages 25% af momsen.

Hvis der til virksomhedens sociale arrangementer også deltager forretningsforbindelser vil der skulle foretages forholdsmæssig opdeling af omkostningerne til forretningsforbindelserne og disse vil kunne fradrages skattemæssigt som repræsentation med 25%.

Skattepligt af personalearrangementer – Hvad skal jeg være opmærksom på?

Personalegoder beskattes som udgangspunkt efter Ligningslovens §16 der blandt andet behandler værdiansættelsen af fri telefon, fri bolig, fri bil mv.

Når det dog kommer til sociale arrangementer som arbejdsgiveren afholder og betaler for, så er der ikke normalt praksis for at disse er skattepligtige for medarbejderne, så længe de er af et rimeligt omfang og varighed.

Hvad indebærer det om et arrangement er af rimeligt omfang og varighed?

I den vurdering er der 5 faktorer man skal tage i betragtning:

  • Er arrangementet enkeltstående?
  • Hvor længe varer det?
  • Hvad er udgiftsniveauet?
  • Hvem deltager?
  • Hvor afholdes det?

Er arrangementet enkeltstående?

Hvis det enkelte arrangement er et ud af en lang række af mange lignende arrangementer kan dette tale for at der er skattepligt. Dette kunne for eksempel være den ugentlige fredagsbar, som arbejdsgiver afholder.

Hvis der derimod kun er enkelte arrangementer i løbet af året som fx en årlig sommerfest, julefrokost og en udflugt så taler dette ikke for at der opstår skattepligt.

Hvor længe varer det?

Hvis arrangementet blot tager en dag/aften med eventuel overnatning taler det for at der ikke skal ske beskatning. Et arrangement der derimod strækker sig over flere dage kunne tale for skattepligt.

Hvad er udgiftsniveauet?

Generelt har udgifterne ved sociale arrangementer ikke en indflydelse på hvorvidt der er skattepligt. En meget dyr julefrokost på en fin restaurant betyder ikke at der opstår skattepligt, hvis de andre faktorer ikke taler for det.

Hvis de andre faktorer dog taler for skattepligt kan et dyrt arrangement indikere skattepligt. Dette kunne for eksempel være en dyr rejse til USA eller lignende der strækker sig over flere dage. ’

Hvem deltager?

Hvis det udelukkende er medarbejderne der deltager taler dette for at der ikke opstår skattepligt. Hvis der derimod er inkluderet deltagere der ikke har tilknytning til arbejdet kan dette tale for skattepligt, hvis det ikke er en naturlig del af arrangementet at der er partnere og eventuelle børn med.

Hvor afholdes det?

Hvis arrangementet afholdes i arbejdsgiverens lokaler taler det for at der ikke skal ske beskatning. Hvis de derimod forgår uden for arbejdspladsen kan dette tale for skattepligt.

Skattepligt eller ej?

Hvorvidt der opstår skattepligt hos virksomhedens ansatte som følge af personalearrangementer afhænger af om flere af de ovenstående faktorer opfyldes.

Det er for eksempel ikke sandsynligt at der vil opstå skattepligt hvis blot 1 eller 2 af faktorer taler for skattepligt mens de andre ikke gør det.

Skulle der på trods af dette opstå tvivlsspørgsmål i forbindelse med personalearrangementerne anbefaler vi at tage kontakt til din revisor for at få specifik rådgivning.

Kontaktinformationer

ATrådgivning
Ringgade 268
6400 Sønderborg

CVR-nr.: 38032607

Telefon: +45 53 82 84 84
E-mail: kontakt@atraadgivning.dk

Generel information

Alle oplyste priser er excl. moms

Hvad kan vi hjælpe med?